Wiceprezes Ordo Iuris -…

Wiceprezes Ordo Iuris – Tymoteusz Zych, zasiada też w radzie Narodowego Instytutu Wolności, która przyznaje dotacje dla organizacji pozarządowych.
Tak się złożyło że jedną z takich bezzwrotnych dotacji otrzymała fundacja Tymoteusza Zycha – Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.

Teraz NIK zbada całą sprawę, ponieważ zachodzi wątpliwość czy złamana została zasada transparentności i równości organizacji wobec prawa, a instytut nie powinien przyznawać dotacji fundacji „kierowanej przez członka władz NIW”.

Tymoteusz Zych z Ordo Iuris twierdzi że to kłamstwa i oszczerstwa, które można łatwo zweryfikować, chociażby w oparciu o lekturę ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Rada ma charakter konsultacyjny i nie ma związku z procedurą rozdzielania środków w ramach programów.

Fundacja Zycha otrzymała pieniądze w ramach projektu przeznaczonego na organizacje strażnicze, pilnujące państwa, oraz media obywatelskie. W ubiegłym roku beneficjentem tego projektu były np. diecezja kielecka, rozgłośnie ewangelizacyjne i organizacje związane z Kościołem.

#neuropa #bekazkatoli #bekazprawakow #prawo #polska #4konserwy

Powered by WPeMatico