Twardy, statystyczny dowód…

Twardy, statystyczny dowód jak bardzo policja stała się dziś milicją czyli politycznym organem Jedynie Słusznej Partii

Z wykonanych przez Obywateli RP statystyk dotyczących spraw skierowanych przez policjantów do sądów o ukaranie demonstrantów, którzy brali udział w antyrządowych demonstracjach, wynika, że w 97,5 proc. zapadły orzeczenia uniewinniające bądź umarzające postępowanie. Połowa z nich jest już prawomocna. Obywatele RP zaznaczyli, że w wielu przypadkach sądy przyznały też uczestnikom zgromadzeń zadośćuczynienia. Łącznie chodzi o 671 spraw od 11 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku.

– Jeżeli policja ma inne statystyki, to chętnie je skonfrontujemy. Według naszych – miara skuteczności policji we wnioskach dotyczących wykroczeń wynosi 2,5 proc. To powinno wywołać refleksję i próbę odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, gdzie jest popełniany błąd – mówi mec. Radosław Baszuk z Obywateli RP, który w wielu tych sprawach reprezentował obwinionych demonstrantów. Dodaje: – Albo mamy do czynienia z rażącą niekompetencją i niewiedzą policjantów, albo – i w moim przekonaniu tak jest – z celowym stosowaniem środków przymusu pod pozorem prawa w celu pacyfikacji pokojowych demonstracji. Nie znajduję innej odpowiedzi. Kierowanie wniosków do sądów, jeżeli policjanci wiedzą o ich bezzasadności, to represje. Ludzie są odrywani od obowiązków, chodzenie na sprawy i bronienie się zajmuje ich czas. Tymczasem od 2018 roku na żadnej sprawie, w której brałem udział, w roli oskarżyciela posiłkowego nie stawił się nikt z policji.

https://www.wykop.pl/link/5669675/kompromitacja-polskiej-policji-jest-albo-niekompetentna-albo-polityczna/

#polska #policja #prawo #polityka #bekazpisu #bekazkatoli #bekazrawakow #neuropa

Powered by WPeMatico