Tomasz Ździkot został nowym…

Tomasz Ździkot został nowym prezesem Poczty Polskiej, a my wczoraj dostaliśmy odpowiedź z Poczty.

Poprosiliśmy o udostępnienie:

– wysokości odpraw, jakie w 2020 r. wypłacono poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Poczta Polska – prosimy o udostępnienie informacji zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, pełniona funkcja, kwota odprawy.

Odpowiedź można streścić do: Prezesowi Zarządu wypłacono kwotę zgodnie z limitem w uchwale. ¯_(ツ)_/¯

@Morguliusz @Ados20 W nawiązaniu do Waszych komentarzy.

___
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #pocztapolska

Powered by WPeMatico