Prawo w zakresie hodowli na…

Prawo w zakresie hodowli na futra i uboju bez ogłuszenia (rytualnego) w krajach Europy.
W Polsce obowiązuje brak zakazu hodowli na futra i brak zakazu uboju bez ogłuszania.

Wielka Brytania- zakaz hodowli zwierząt na futra, wprowadzony już 20 lat temu.

Austria- zakaz hodowli na futra- od 15 lat i w uboju rytualnym wymagane ogłuszenie zaraz po przecięciu.

Niemcy- zakaz hodowli zwierząt na futra od 2022r., ale i tak już teraz nie działa żadna farma ze względu na restrykcyjne przepisy dobrostanu zwierząt czyniące hodowlę nieopłacalną.

Szwecja- hodowla na futra mało opłacalna przez prawa o ochronie zwierząt, działa niewiele hodowli norek. Zakazano hodowli lisów i szynszyli. Zakaz uboju bez ogłuszenia.

Norwegia- zakaz hodowli zwierząt na futra (wejdzie w życie w 2025). Zakaz uboju bez ogłuszenia.

Holandia- zakaz hodowli zwierząt na futra (2024).

Belgia- zakaz hodowli na futra (2023) i zakaz uboju bez ogłuszania.

Luksemburg- zakaz hodowli na futra (2018).

Szwajcaria- zakaz hodowli na futra i zakaz uboju bez ogłuszenia.

Czechy- zakaz hodowli na futra (2019).

Słowacja- zakaz hodowli na fura (2025) i wymagane ogłuszenie zaraz po przecięciu.

Słowenia- zakaz hodowli na futra (2013) i całkowity zakaz uboju rytualnego, nie dopuszcza nawet uboju uboju rytualnego z ogłuszeniem (dopuszczonym przez niektórych Muzułmanów), wszystkie apelacje miejscowych Żydów i muzułmanów zostały odrzucone. Wyrok głosi, że prawo do niezadawania cierpienia zwierzętom stoi ponad prawem do wolności religijnej.

Chorwacja- zakaz hodowli na futra (2017).

Bośnia i Hercegowina- zakaz hodowli na futra (2028).

Serbia- zakaz hodowli na futra (2019).

Macedonia- zakaz hodowli na futra (2014).

Dania- zakaz hodowli niektórych zwierząt (np. lisów) na futra i zakaz uboju bez ogłuszania.

Finlandia- przy uboju rytualnym wymagane ogłuszenie jednocześnie z cięciem.

Islandia- zakaz uboju bez ogłuszania.

Grecja- wymagane ogłuszenie zaraz po przecięciu.

Łotwa- wymagane ogłuszenie zaraz po przecięciu.

Estonia- wymagane ogłuszenie zaraz po przecięciu.

W wielu innych krajach Europy toczy się debata odnośnie powyższych kwestii.
Projekt PiSu „Piątka dla zwierząt” nie jest niczym nowym jeśli chodzi o Europę, a w wielu krajach Europy obowiązują znacznie surowsze prawa dobrostanu zwierząt niż te, które wprowadza PiS teraz. Prawo PiS próbuje ucywilizować trochę Polskę, bo na razie to wygląda jak w krajach 3 świata.
To dobry projekt, ale mam nadzieję, że PiS rozszerzy później prawa dobrostanu zwierząt, bo jest jeszcze dużo do zrobienia.

#pis #prawo #polityka @Andrzej-Duda #kaczynski #rolnictwo #europa #ciekawostki #konfederacja #po #lewica #prawica #zwierzeta #zwierzaczki #mapa #gospodarka #polska #skandynawia

Powered by WPeMatico