Prawo Boże musi stać się…

Prawo Boże musi stać się podstawą prawa Polski

Niebo podobne jest królowi. Niebo jest królestwem, jest monarchią. Jeszcze i dzisiaj. Nowoczesna ludzkość jest antymonarchiczna. Najpierw przyszła tak zwana reformacja i podważyła tron Króla duchownego – papieża. Potem przyszła rewolucja i podważyła trony królów politycznych. I wreszcie wystąpił liberalizm i z obu potomkami swymi, socjalizmem i komunizmem, zatrząsł tronem Boga.

Przecież to nic innego jak Szariat, przerażające.

#neuropa #bekazkatoli #polska #prawo #bekazprawakow #rakcontent #bekazpodludzi #ciekawostki #tysiacurojenniezaleznychmediow

Powered by WPeMatico