#oszukujo #prawo #poznan…

#oszukujo #prawo #poznan

Znalezione przez znajomego w skrzynce pocztowej. Czy takie działanie łapie się pod oszustwo? Mamy tu ewidentne wprowadzanie w błąd.

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Powered by WPeMatico