Ordo Iuris poparło w 2013 rosyjską ustawę zabraniającą propagowania homoseksu…

…alizmu. Ordo Iuris, Instytut im. ks. Piotra Skargi (fundator Ordo Iuris) i Fundacja Pro – prawo do życia (ta od ciężarówek anty-LGBT) w 2013 roku podpisały się pod listą poparcia dla rosyjskiej ustawy „zakazującej propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych” wśród młodzieży.

Powered by WPeMatico