Nowość, kolejny wynalazek w…

Nowość, kolejny wynalazek w dostępie do informacji! Dzięki prawnikom z Ministerstwo Środowiska mamy nowy sposób udostępniania informacji – POŚREDNIE udostępnienie. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Zobaczymy co na to sąd. Pozostałym ministerstwom radzimy trzymać się udzielania odpowiedzi na pytania bezpośrednio i konkretnie.

pokaż spoiler Jeśli to co robimy jest dla Was ważne, wesprzeć BEZPOŚREDNIO ( ͡° ͜ʖ ͡°) można nas tędy: www.siecobywatelska.pl/wspieraj

_
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #ministerstwosrodowiska #jawnosc

Powered by WPeMatico