Niektórzy rolnicy mówią, że…

Niektórzy rolnicy mówią, że Piątka dla Zwierząt to koniec rolnictwa w Polsce. No i bardzo dobrze!!! Takiego rolnictwa nie chcemy!!!
Rolnictwo, które skupia się jedynie na zysku ekonomicznym, a nie uwzględnia dobrostanu zwierząt czy zdrowia ludzi powinno zostać zniszczone. Rolnictwo, które pozwala na cierpienie zwierząt czy „ładuje” w ludzi mnóstwo szkodliwej chemii czy niszczy środowisko lub warunki mieszkaniowe niedaleko farm powinno zostać zniszczone. Takiego rolnictwa nie chcemy, takie rolnictwo potępiamy i takim rolnictwem gardzimy.
Przemysłowe hodowle bez poszanowania odpowiednich warunków oraz potrzeb zwierząt czy też hodowle i uprawy z użyciem mnóstwa szkodliwej chemii są czymś co mija się z celem rolnictwa, a już na pewno nie ma nic wspólnego z prawdziwą polską czy europejską tradycją.
Wielu rolników zapędziło się w myśleniu, że są oni tylko jakimiś biznesmenami i handlowcami, jeżeli rolnik tak o sobie myśli i działa w taki sposób to znaczy, że powinien być odsunięty od zwierząt czy pola i do tego dotkliwie ukarany.
Państwo jest od tego by takich ludzi od tego odsunąć i zmienić rolnictwo. Rolnictwo musi zostać zmienione na takie, które szanuje prawa zwierząt i które dba o zdrowie ludzi, a nie bezkarnie faszeruje ich chemią. To jest rola państwa i dawno temu to państwo powinno wziąć na siebie ten obowiązek by do takiej zmiany doprowadzić.
Wielu polskich rolników nie ma chyba pojęcia co dzieje się w Polsce i na świecie, jak wielu ludzi rezygnuje np. z mięsa bo nie zgadza się z takim traktowaniem zwierząt, jak wiele ludzi zaczyna kupować żywność ekologiczną. Dzięki kamerom i Internetowi dużo informacji łatwo wycieka i dociera do opinii publicznej.
W Polsce to dopiero się zaczyna, ale np. spożycie żywności ekologicznej/osobę w wielu krajach Europy, np. w Skandynawii czy Szwajcarii jest kilkaset razy większe niż w Polsce.
Piątka dla zwierząt PiSu tylko w oczach zacofanego „wieśniaka” (w złym tego słowa znaczeniu) może wydawać się czymś dziwnym czy nowym. Bardzo wiele państw w Europie ma dużo surowsze prawa niż te które proponuje PiS. Polepszenie warunków zwierząt wymaga dalszych kroków. PiS musi zaraz po tej ustawie jeszcze wprowadzić np: zakaz transportu zwierząt za granicę (np. by nie zaczęto omijać zakazu uboju rytualnego przez dokonywanie go za granicą i zatrzymać sprzedaż zwierząt do krajów 3 świata gdzie zupełnie ma żadnych praw zwierząt) i zakaz chowu klatkowego kur (właśnie parę dni temu Czechy wprowadziły taki zakaz), a także wiele innych praw.

#rolnictwo #polityka #pis #kaczynski #duda #prawo @Andrzej-Duda #ciekawostki #zdrowie #ekologia #zdrowie #zwierzeta #zwierzaczki #gospodarka #polska #europa #swiat

Powered by WPeMatico