Droga @Moderacja dostałem od…

Droga @Moderacja

dostałem od was w końcu odpowiedź na moje odwołanie dotyczące posta wytykającego polskiego ochroniarza Tommiego Robinsona, który jest neonazistą:

Witaj, Propagowanie symboli nazistowskich jest w naszym kraju zakazane prawnie. Pozdrawiamy

Skoro już odwołujecie się do prawa, sugeruje się dokształcić:

Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Zakazane jest propagowanie ustroju totalitarnego. Gdzie w moim poście jest to „propagowanie”? Post ma charakter krytyczny wobec neonazistów, nigdzie nie ma tam propagowania nazizmu!

Zgodnie z waszą logiką większość dyskusji o II WŚ jest nielegalna, bo ciężko w niej pominąć symbole nazistowskie – czy to swastyki, czy znaki SS, czy inne emblematy powiązane z III Rzeszą lub komunizmem.

Nie musicie jednak słuchać mnie, wystarczy, że posłuchacie Sądu Najwyższego:

Istota propagowania wyjaśniona jest w orzecznictwie Sadu Najwyższego. W uchwale z 28 marca 2002 roku (I KZP 5/02) SN stwierdził, iż propagowanie, w rozumieniu art. 256 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, w zamiarze przekonania do niego. W kontekście przestępstw mowy nienawiści podkreślić należy, iż SN słusznie wskazał na różnicę między propagowaniem a pochwalaniem: nie budzi bowiem żadnej wątpliwości, że propagowanie może, ale nie musi być połączone z pochwalaniem. Można bowiem coś publicznie pochwalać bez zamiaru propagowania, jak i propagować nie pochwalając tego, co się propaguje. Sąd Najwyższy wskazał także, iż w doktrynie prawa karnego nie ma wątpliwości i rozbieżności co do pojmowania terminu propagowania. Po pierwsze, Uważa się bowiem, że „propagowanie”, w rozumieniu przepisu art. 256 k.k., to:
– szerzenie wiedzy o totalitarnym ustroju państwa i popieranie go, zachęcanie do wprowadzenia tego właśnie ustroju, podkreślanie jego zalet i przemilczanie wad (A. Zoll: Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Kraków 1999, s. 915; zob. też: O. Górniok w: O. Górniok, St. Hoc, St. M. Przyjemski: Kodeks karny. Komentarz. t. III, Gdańsk 1999, s. 301; M. Flemming, W. Kutzmann: op.cit., s. 66; J. Wojciechowski: Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000, s. 487; R. Góral: op.cit., s. 336; A. Marek: Prawo karne, Warszawa 2001, s. 659; L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 2001, s. 287).

Podkreślić także należy stanowisko doktryny wedle którego propagowanie nie może być rozumiane jako prezentowanie, gdyż byłaby to interpretacja zbyt szeroka, naruszająca prawo do wolności słowa czy wolności badań naukowych. Natomiast propagowanie stanowi zatem prezentowanie, któremu towarzyszą pozytywne sądy wartościujące odnoszące się do przedstawianych treści. Zarazem propagowanie nastawione jest na zapewnienie jak najszerszego odbioru, podczas gdy samo prezentowanie z realizacją tego celu związane być nie musi. Takie rozumienie pozostaje zresztą w zgodzie z utrwalonym znaczeniem językowym pojęcia propagowania, oznaczającego „krzewienie, rozpowszechnianie, popularyzowanie, szerzenie, zyskiwanie zwolenników dla wyznawanych zasad” (por. D. Gruszecka, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. LEX online).

Źródło.

W kontekście tego posta to wy akurat stajecie w obronie tych ustrojów – usuwacie posty krytyczny i wyśmiewający neonazistów. Taki chcecie dawać sygnał?

@m__b i @a__s – sugeruje przeszkolenie swoich moderatorów z podstaw prawa, skoro chcą się na nie powoływać w swoich decyzjach.

#neuropa #moderacjacontent #wykop #prawo #moderacjawobronieneonazistow

Powered by WPeMatico