Dlaczego protestują…

Dlaczego protestują pracownicy sądów i prokuratur?
– zarabiają nierzadko 1600 zł miesięcznie „na rękę” http://ps-solidarnosc.org.pl/repozytorium/1096/
– nie mieli podwyżek w latach 2009-2015
– podwyżki obecnej władzy to kwoty symboliczne typu50 zł brutto i nie dla wszystkich (czasami to kwoty 9 zł netto)
– obecna władza obiecała i „dała” podwyżki w wysokości200 zł nie zapewniając pieniędzy na pochodne od wynagrodzenia czym skutecznie blokuje przyznanie podwyżek.
-w ostatnich latach z wymiaru sprawiedliwości odeszło ponad 20 tysięcy pracowników administracyjnych (sekretarzy, protokolantów) na 40 tysięcy zatrudnionych.
– pracownicy pracują po godzinach nie otrzymując w zamian godziwych pensji i pieniędzy za nadgodziny, bo na nie nie ma środków z MS
– MS tłumaczy się, że to zaniedbania poprzedników i obiecuje, że będzie lepiej, kiedy?
– pracownicy sądów i prokuratur nie mogą pracować dorywczo, bo nie zgadza się na to pracodawca https://wiadomosci.wp.pl/praca…
– państwo rozdaje pieniądze.
– pracownicy wykonują szereg czynności takich jak : protokołowanie, wzywanie stron, wydawanie postanowień (tak, a niby sędzia to robi) udostępnianie akt stronom, wnioskowanie do instytucji o udostępnianie danych, zwracanie kosztów podróży świadkom, wypłacanie pieniędzy biegłym sądowym, przygotowanie posiedzenia, pisanie uzasadnień od wyroków/ postanowień, odpowiadanie na wnioski stron, wydawanie odpisów orzeczeń, wydawanie prawomocnych orzeczeń instytucjom, przygotowywane akt do przekazania do archiwum, rejestracja nowego wpływu (w ostatnich latach wpływ do sądu to około 15 milionów spraw) przekładanie akt sprawy z zarządzeniami, przypominanie sędziom o terminowości i upływie terminu (przewlekłość) informowanie stron, przyjmowanie pism wpływających do wydziału

#prawo #praca #sad #sadowehistorie #wykop #protest #bekazpisu #pracbaza #wykopefekt

Powered by WPeMatico