Chłop otwarcie wygraża…

Chłop otwarcie wygraża teleskopówką (ciekawe od jakiego idioty dostał) przed kamerą, mówiąc, że „za*ebie” US17. W takim razie przypomnijmy.

Art. 190. [Groźba karalna]
§ 1.
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
#kononowicz #patostreamy #prawo

Powered by WPeMatico