Art. 54. KK Zasady wymiaru…

Art. 54. KK
Zasady wymiaru kary dla nieletniego lub młodocianego
§ 1.
Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.
§ 2.
Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3.
Kto dokucza, albo śmieje się z człowieka wiadomo jakiego, to podlega karze od roku do 15 lat.

#kononowicz #prawo

Powered by WPeMatico